Facebook jak šel čas

Facebook jak šel čas

Facebook je sociální síť, která zajišťuje komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat – obrázky, videa,… a hlavně udržování vztahů a zábavu. Na svém kontu má 2 miliardy aktivních uživatelů a je přeložen do osmdesáti čtyř jazyků, což zní dělá jednu z největších společenských sítí na světě.
facebook a ukazatel myši 
V roce 2006 Facebook nefungoval v takovém globálním měřítku jako dnes. Byl to systém výhradně pro studenty Harvardovy univerzity pod doménou thefacebook.com, postupem času se připojili další univerzity spolu s některými nadnárodními společnostmi. Uživatelé se v této prvotní podobě systému mohli připojovat k různým skupinám uživatelů, jež působili v rámci školy, firmy nebo geografické lokace.
 
V prosinci 2007 dosáhl Facebook 57 miliónů aktivních členů a měl největší počet uživatelů mezi studentskými weby, zároveň se stal 7. nejnavštěvovanější stránkou světa. Primárním zdrojem příjmů již v této době byly reklamy, které jsou cíleny podle zájmů samotných uživatelů a jejich chování na společenské síti. V roce 2009 Čínská vláda zakázala Facebook, i když měl software blokující zobrazovaní vybraných informací v určitých oblastech.
 
V roce 2014 se Facebook rozhodl koupit svého největšího konkurenta, službu WhatsApp. Dále měl zájem o službu Snapchat, ale ta se koupit nenechala. V oblasti reklamních služeb Facebook spustil službu Atlas, která dokáže zobrazit cílenou reklamu i na mobilních zařízení s párováním informací o uživatelích bez jakéhokoliv užití cookies.
 
V roce 2016 Facebook přiznal barvu a řekl, že dva roky falšoval metriku vyjadřující dobu, po kterou uživatelé koukají na dané video, čísla byla až 60 – 80 % větší. V roce 2017 přišel s nástrojem na rozpoznávání a mazaní nahlášených fotografií, čímž chtěli zabránit znovuobjevení jednou smazaných fotografií, tento nástroj uplatnil i na Instagramu, jenž je jednou z mnoha dalších akvizic Facebooku.
 
V srpnu tohoto roku byl spuštěn prodejní portál Marketplace, jehož záměrem je zkoumat chování lidí při nakupováním, tyto poznatky budou dále zužitkovány k přesnějšímu cílení reklamy. Proto několik měsíce před spuštěním portálu, umožnil Facebook platbu přes Messenger.
 struktura internetu
Momentálně Facebook testuje novou podobu hlavní stránky. Příspěvky, které uživatel označil palcem nahoru budou přesunuty na novou záložku Průzkumník příspěvků, zatímco na hlavní stránce zůstanou pouze příspěvky přátel a reklama.
 
Jak je již patrné z textu, Facebook ušel dlouho cestu než se stal tím, čím je dnes. Musíme brát v potaz také skutečnost, že tohle je teprve vývoj trvající 11 let, nevíme, jaké změny nás čekají v budoucnu a zdali Facebook jako takový bude vůbec existovat.