Světlo a jeho poslání i vliv na člověka

Světlo a jeho poslání i vliv na člověka

V rámci návrhu adekvátního osvětlení a to jak umělého, denního či sdruženého se vše koncentruje na jediný bod, kterým je vytvoření podmínek pro uživatele obývající daný prostor. Avšak zcela je opomíjen fakt, že každý druh světla má podstatný vliv na člověka a jeho tělesnou i psychickou stránku. Vše má tak i účinek na zdravotní stav jedince.

sluneční světlo

Nutno zdůraznit, že všechny druhy světla a veškeré osvětlení má účinek na člověka a všechny živé organismy. Nesoulad neboli rozpor mezi osvětlením a funkcí lidského organismu může způsobit zdravotní problémy. Důležité je rovněž vědět, že v rámci adekvátního řešení se nabízí hned několik možností ohledně osvětlení

Léčba za pomoci světla

Nedostatek světla má velmi negativní dopad na každého jedince. Mezi efektivní řešení v rámci účinku osvětlení na člověka je i reálné léčení některých chorob. Po dlouhou dobu je využívána metoda léčby světlem u novorozenců. Neustále se vyvíjí nové metody a léčebné způsoby založené na fotodynamické terapii.

Využití světla je i v rámci diagnostiky zhoubného bujení, které je založeno na ojedinělém druhu spektroskopie pomocí laseru. V rámci této metody je reálné ozáření odebraného vzorku lidské tkáně i živá tkáň pacienta. Tím tak lze velmi rychle rozpoznat normální zdravou tkáň od té nemocné, tj. napadnuté zhoubným bujením. Velmi efektivní pro zahájení včasné léčby.

Světlo coby nepostradatelný atribut

Za nadměrnou únavu, ospalost, poruchu koncentrace či zrakové potíže může nedostatek kvalitního osvětlení. Řešení se nabízí v podobě výměny běžného světelného zdroje. Rovněž lidské tělo se během evoluce náležitě adaptovalo každodennímu působení slunečního záření, které má tak vliv na mnoho fyziologických procesů v lidském těle. Avšak v interiéru je vše nahrazeno žárovkami a zářivkami.

spirálovitá úsporka

Slunce jako ideální zdroj světla

Bylo tomu již v osmdesátých letech, kdy doktor Fritz Hollwich prokázal, že lidé trávicí převážnou část pracovního dne pod vlivem zářivkového osvětlení, mají v organismu zvýšenou hladinu stresového hormonu ACTH a kortizolu. Což může vést velmi negativně na psychickou stránku jedince, ale i celkovou vitalitu. Vědci z tohoto důvodu vyvinuli snahu o vytvoření umělého světla, které bude nejvíce podobné slunečnímu svitu. Je známo, že denní světlo v sobě ukrývá sedm barev duhy a tím i tak efektivně prospívá lidskému zdraví.

Umělé osvětlení je tak pro člověka horší než slunce. Veřejnosti je známo i o studii provedenou pod dohledem doktora Johna Otta a srovnání dětí ve školních učebnách s běžným a plnospektrálním osvětlením. Bylo zjištěno, že žáci ze tříd s plnospektrálním světlem vykazovali po měsíci viditelné pozitivní výsledky v rámci chování. Rovněž byl zaznamenán pozitivní vliv na schopnost koncentrace, lepší náladu a rovněž došlo k regulaci podrážděnosti a únavy či vyčerpání.