Výhody a nevýhody Seznamu

Výhody a nevýhody Seznamu

Co se týká Seznamu s velkým S, tedy ještě přesněji webu tohoto názvu, je na něm už celá řada našinců. Jsme na něm vesměs dobrovolně, z vlastní vůle, a to proto, že je nám zapotřebí takových služeb, jež tento web nabízí. Z nichž zřejmě nejužívanější jsou e-mailové adresy, zpravodajství a vyhledávač.
kalendář na obrazovce
Abychom mohli tohoto webu plnohodnotně využívat, musíme se na něm patřičně zaregistrovat. Tedy poskytnout mu požadované povinné a třeba i jenom dobrovolné údaje a odsouhlasit, že tento s nimi smí v souladu se zákony této země a naší vůlí nakládat tak, jak je stanoveno, a zavázat se, že budeme dodržovat podmínky. K čemuž nám nemusí dopomáhat bůh, k čemuž si musíme dopomáhat sami.
wordpress konstrukce
Aby tu měl člověk uživatelský účet, musí si ho vytvořit, tento mu sám do klína nespadne. Tento sestává z uživatelského jména a hesla, jimiž se dotyčný ke svému účtu přihlašuje. A pak se chová tak, aby mu ho provozovatel nemusel za prohřešky související s dobrými mravy, veřejným pořádkem, pohoršováním nebo porušováním práv provozovatele či třetích osob vymazat.
Za což se provozovatel pro změnu zavazuje k tomu, že bude takto získané osobní údaje uživatele chránit v souladu s příslušným nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s další platnou legislativou a zvláštními smluvními podmínkami, jež provozovatel sice může mírně pozměňovat, ovšem vždy o tom musí v předstihu informovat dotčeného uživatele a dát mu tak možnost včas od smlouvy odstoupit.
 
Můžete tu kliknout a také jste dost možná už v minulosti kliknuli za „Založit nový e-mail“. Následně vyplníte uživatelské jméno, jež se nemůže shodovat s nějakým již užívaným, pro jistotu dvakrát zadáte i heslo, jež by mělo být takové, aby ho potenciální zlotřilec nemohl odhadnout, přiznáte se, jakého jste pohlaví a jaký ročník, odsouhlasíte již výše popsané podmínky užívání, zvolíte si, jakého druhu reklamy by vám měly být zasílány a už můžete rozesílat e-maily do celičkého světa. A také je odtud přijímat.
A pak také můžete ronit hořké slzy. Protože ne všichni, kdo vám tam budou psát, budou dobří lidé. Na internetu je kdekdo, a pokud si nedáte pozor, můžete dopadnout všelijak.
Pokud nebudete přemýšlet, můžete tam poskytnout někomu třeba i údaje potřebné k tomu, aby vám vybílil účet, můžete si stáhnout nějaký ten v příloze zamaskovaný vir. A můžete si eventuálně i jít koupit nový počítač, pokud se necháte nasměrovat někam, odkud vám vzápětí přijde třeba klamavé zlomyslné sdělení, že vám Policie ČR počítač pro nezákonné počínání zablokovala a zprovozní vám ho jedině tehdy, když zaplatíte tam a tam tolik a tolik peněz. Což se ale nezakládá na realitě a byli byste hloupí, kdybyste tak učinili.
Za což ale poskytovatel nemůže. A proto byste měli stejně jako všude jinde přemýšlet. Protože Seznam je bezpečný a být na něm není špatné. A jestli je tomu jinak, můžete si za to vy sami.