Jaká práva náleží dětem?

Organizací OSN byly před padesáti lety vyhlášené práva dítěte, která stanovila, že každá společnost je povinna dát dítěti to nejlepší, co má.
Pro koho platí práva dítěte?
Tato práva má každé dítě bez ohledu na to, odkud pochází, kdo jsou jeho rodiče, jakou má barvu pleti, jakého je pohlaví či vyznání, jakým jazykem mluví, zda je tělesně nebo jinak postižené, bohaté nebo chudé.
děti a kolo
Na co má mrňous právo?
V první řadě na život. Každé počaté dítě má právo narodit se a žít. Má právo i na jméno a státní příslušnost. Má právo znát své rodiče a také právo na jejich péči. Od svých rodičů by nemělo být odloučeno, ledaže by to bylo ve prospěch dítěte. Pokud se jeho rodiče rozhodnou žít odděleně, dítě má právo stýkat se s matkou i otcem.
Na výchově dítěte se musí podílet oba rodiče a zajistit pro něj jen to nejlepší.
Každé dítě má právo vyhledávat informace a má právo na vlastní projev, kterým však nemůže útočit na jiné. Má právo myslet si co chce, ale rodiče by ho měli naučit rozlišovat co je dobré a co špatné.
Měli by zajistit, aby dítě dostávalo informace, kterým dokáže porozumět. Dítě má také právo setkávat se a kamarádit se s jinými lidmi, pokud to nezasahuje do práv jiných. Má právo na soukromí. Může si například psát deník, do kterého nemá nikdo právo nahlédnout.
Dítěti nikdo nesmí ubližovat. Dospělí musí zajistit, aby bylo chráněno proti zneužívání, násilí a zanedbávání. Ani rodiče nemají právo ublížit mu. Pokud je dítě zdravotně postižené, má právo na zvláštní péči a vzdělávání, které mu pomůže přežít dětství.
děti v přírodě
Děti mají právo na zdraví, lékařskou péči a léky
Dospělí se však musí v první řadě postarat, aby jejich děti neonemocněli. Musí také zajistit domov, stravu, oblečení a ostatní potřeby pro dítě. Pokud si to rodiče nemohou dovolit, musí pomoci vláda.
Všechny děti mají právo na vzdělání. Základní vzdělání musí být bezplatné. Pokud je členem menšiny, má právo na vlastní kulturu, náboženství a jazyk. Má právo hrát si a právo na odpočinek a volný čas. I když dítě udělá něco nesprávného, nikdo ho nesmí potrestat způsobem, který by ho ponižoval nebo mu ubližoval.